EDU-SCHOOL

Rozvíjíme kurikulum pro budoucnost

Každá lidská společnost v jakémkoliv období svého vývoje naráží na tlak ke změně postupů v edukaci tzv. v realizaci přenosu informací mezi jednotlivci i skupinou. Vzdělávání lze dnes realizovat i za pomoci elektronických a komunikačních technologií, které prozatím vzdělávací instituce neumí správně uchytit a efektivně zakomponovat do vzdělávacího systému.

Vyhledáváme a tvoříme ucelené prvky pro vzdělávání odpovídající aktuální poptávce ze strany vzdělávacích institucí a praxe. Cílem je propojení na mezinárodní úrovni moderní trendy a přístupy k výuce, nikoliv vytvářet vlastní řešení pokrývající mikroprostředí.

Věříme v efektivní transfer informací a rozumné vzdělávání, které nezná časových ani geografických hranic.

Vize a cíle

Našim cílem je spoluvytvářet akreditační systém, opírající se o osobnosti nikoliv o autoritu státu či instituce. Stejně jako má světová síť Internet své W3C (Wordl Wide Web Consorcium), tak i pro systém vzdělávání na bázi e-learningu vyvíjíme aktivitu, jejíž cílem je mezinárodní dosah a dlouhodobý růst a udržitelnost v oblasti elektronického vzdělávání.

Vyzíváme i další vzdělavatele k interakci se zakládající organizací EDU-SCHOOL Consultant z.s. Připojte se k nám a pomáhejte s růstem. Naše společenská hodnota spočívá v tom, že umožňuje lidské komunikaci, obchodu a příležitostem sdílet znalosti. Jedním z hlavních cílů je zpřístupnit tyto výhody všem lidem bez ohledu na jejich hardware, software, síťovou infrastrukturu, rodný jazyk, kulturu, zeměpisnou polohu nebo fyzické či duševní schopnosti.

O nás

V roce 2013 se spojilo několik pedagogických pracovníků a vytvořili neziskovou organizaci, která má za úkol uceleně řešit a poskytovat podporu pro vzdělávání.

Během své několikaleté práce ve zkoumání jiných systémů a přístupům k získání pověření k výuce došla organizace ke shodě, že je potřebné vytvořit jiný způsob akreditace, který bude pokrývat následující prvky hodnocení:

  1. Odpoutat se od systému národní autority / státní autority / organizace zřízení státem, jako organizační složka.
  2. Vytvořit samo autorizační postupy vypovídající o vzdělavateli z materiálního, odborného či jinak měřitelného a ověřitelného hlediska.
  3. Zajistit důvěru ve vzdělavatele v oblasti vypořádání závazků vzdělavatele.
  4. Vytvořit dvoustupňový systém hodnocení. V první fázi podmínky pro vstup vzdělavatele do systému akreditace a vyčlenění sledovaných bodů po pětileté období, které kvalifikuje vzdělavatele do vyšší fáze ověření, jako ověřeného vzdělavatele.
  5. Projít nezávislým systéme hodnocení kvality vzdělávání a managementu kvality.
  6. Podporovat a vytvářet materiály ve vhodné formě připraveny ke sdílení za pomoci elektronických a komunikačních technologií.
  7. Sledovat systém ucelenosti vzdělavatele v oblasti tvorby kurikula pro cílové skupiny.
  8. Připravenost vzdělavatele pro vstup do prostředí internetu a otevřenému sdílení informací o výsledcích práce vzdělavatele.

Kontakt

EDU-SCHOOL Consultant z.s.

Pivovarská 273, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 01603183
Číslo účtu: 2900419172/2010 (Fio Banka)
 

Spolupracujeme se společnostmi:

Spolupracujte s námi
Chcete se nás na něco zeptat?

Napište nám.

Všechny informace o zpracovávání osobních údajů zadaných a sledovaných při používání webu najdete na tomto odkazu v samostatném článku GDPR.